Kontakt

Wyroby metalowe

PAWILON HANDLOWY
Wyroby metalowe i elektronarzędzia

ul. Sienkiewicza 3
85-037 Bydgoszcz

KIEROWNIK

Jarosław Gapski
tel. fax: 52/ 585 28 88
kom: 737 386 759
mail: jgapski@hurtostal.pl

Z-ca KIEROWNIKA

Sławomir Straszewski
tel.: 52/ 585 28 82
kom: 697 387 778
mail: sstraszewski@hurtostal.pl

SPRZEDAWCA

Ireneusz Białek
tel.: 52/ 583 61 70
kom: 664 724 927
mail: pawilonhandlowy@hurtostal.pl