Oferta

  • Wałki

  • Tuleje

Co to jest brąz?

Brąz jest to stop miedzi z cyną i innymi pierwiastkami, jest metalem łatwo obrabialnym. Zawartość miedzi w stopach to około 80-90% ogólnej masy. Najczęściej używanymi stopami są brązy: aluminiowe, cynowe, krzemowe, berylowe i ołowiowe. Brązy można podzielić na grupę do obróbki plastycznej oraz brązy odlewnicze.

Najważniejsze właściwości brązu:

Wyroby z brązu posiadają dobre własności wytrzymałościowe. Brązy wysokostopowe można poddać hartowaniu. Są odporne na wysoką temperaturę i korozję oraz posiadają dobre właściwości przeciwcierne.

Scroll to Top
Call Now Button