KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Ochrona danych osobowych naszych klientów, partnerów oraz osób kontaktowych to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Zależy Nam, aby na bieżąco informować Państwa o wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pozostających w Naszych zasobach. Dlatego też mając na uwadze zapisy art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: HURTOSTAL Sp. z o. o.

85-037 Bydgoszcz ul. Sienkiewicza 3, e-mail: info@hurtostal.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 600 282 112 lub e-mail: odo24@wp.pl

3. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Udostępnione dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów współpracujących z HURTOSTALEM Sp. z o. o. na zasadach niniejszego rozporządzenia.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

– uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, dostępu lub otrzymania kopii danych, do przenoszenia danych oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych;

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.